Courier & TAXI

Nejlevnější taxi v Pardubicích

Courier Club

Chcete s námi jezdit ještě levněji? Zaregistrujte se do našeho zákaznického programu Courier Club a získejte slevu ve výši 5% na telefonické objednávky přes dispečink Courier & Taxi.

Podmínky členství

  • Zprostředkovatel provozuje bonusový program pod obchodním názvem “Courier Club”. Každý zákazník má možnost se do tohoto programu bezplatně registrovat přes webové stránky zprostředkovatele a využívat jeho výhod.
  • Členství v Courier Clubu je nenárokové a může být zprostředkovatelem kdykoliv ukončeno či zamítnuto, a to zejména v případě že se zákazník dopustí porušení SPP.
  • Zprostředkovatel poskytne zákazníkům kteří využívají Courier Club výhodu či výhody dle aktuálně platné nabídky. Výhoda může mít formu speciálních slev či fixních cen, materiální odměny (například propagační materiály Zprostředkovatele) a podobně. Výhody nejsou nárokové a o jejich formě a poskytnutí rozhoduje Zprostředkovatel.
  • Zprostředkovatel je také oprávněn výhody kdykoliv změnit či zcela zrušit.
    Členstvím v Courier Clubu souhlasí zákazník se zpracováním svých osobních údajů v nezbytně nutné míře pro provozování tohoto bonusového programu.
  • Členstvím v Courier Clubu souhlasí zákazník se zasíláním emailových upozornění týkajících se jeho členství a důležitých změn v Courier Clubu.
  • Zákazník je oprávněn kdykoliv své členství v Courier Clubu ukončit. O ukončení je nutné zažádat elektronicky a to písemnou formou – emailem či kontaktním formulářem na webových stránkách Zprostředkovatele. Zákazník bere na vědomí že ukončení členství může trvat až několik pracovních dnů, a o jeho provedení bude informován emailem.